Välj en sida
kirkkonummi

Stöd för lärande och skolgång

Varje elev har enligt Lag om grundläggande utbildning 30 § rätt till tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behovet uppstår. Stödet kan handla om till exempel inlärning, frånvaro, arbetsstyrning, känslor och självreglering, uppmärksamhet eller koncentration. Behovet av stöd kan vara tillfälligt eller kontinuerligt, och eleven kan behöva en eller flera former av stöd beroende på sin situation. Eleven ska i första hand ges stöd i sin egen undervisningsgrupp och skola genom olika flexibla arrangemang, om inte elevens bästa nödvändigtvis förutsätter att eleven flyttas till en annan undervisningsgrupp eller skola. 

 

Om det uppstår oro för elevens lärande eller skolgång, ta i första hand kontakt med elevens klasslärare eller klassföreståndare.