Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Kartor och geoinformation / Planberäkning
kirkkonummi

Planberäkning

Tomtkartan innehåller den gällande tomt- och fastighetsindelningen.

Tomtkartan produceras och upprätthålls i numeriskt vektorformat i skalan 1:1 000. Den täcker detaljplanlagda områden om ca 35 km², av vilket andelen numeriskt material är ca 70 %. Tomtkartan innehåller den gällande tomt- och fastighetsindelningen.

Kontakt:

Kai Johansson
040 0819786

Markku Korhonen
040 7578878

karttatilaukset@kirkkonummi.fi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi