Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Junailijan päiväkoti
kirkkonummi

Junailijan päiväkoti

Vårt daghem

Vårt daghem 
Junailijan päiväkoti ligger i närheten av Masaby järnvägsstation. Daghemmet är en del av helheten Masalan päiväkoti. I daghemmet finns två grupper för barn i småbarnspedagogikålder. 

Vår verksamhet

Vi bemöter barnet sensitivt, individuellt och positivt och värderar dess styrkor. Vi stärker glädjen att lära sig, interaktions- och emotionella förmåga, barnens engagemang och gemenskapen genom att arbeta i smågrupper. I fostringssamarbetet med vårdnadshavarna fokuserar vi på förtroende, öppen växelverkan och positivitet med en god vardag för barnet som målsättning. 
 
Barnens intressen, styrkor och individuella behov styr planeringen av verksamheten. Vi utnyttjar mångsidigt omgivningen och skogarna i närheten. Barnen deltar i planeringen, genomförandet och bedömningen av verksamheten enligt åldersnivån. Vid utvecklingen av verksamheten betonar vi stärkande av hållbar utveckling i verksamheten och naturpedagogik samt främjande av en motionsinriktad livsstil och läskultur.  

Vi deltar i programmet Grön flagg för hållbar utveckling och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.

Gruppens kontaktuppgifter

Vaunut 050 588 0657 
Veturit 040 591 2614

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Konduktörsgränden 4
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Terhi Hakkarainen
040 066 7539

Vice föreståndare:
Heidi Hänninen
040 126 9133

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Minna Taskula
040 159 4568

Kurator inom småbarnspedagogiken
Annamaija Hautala
040 480 2907