Välj en sida
kirkkonummi

Tollsporten norra

Situation: Förslagsskede (18.6.2024)

Tollsportens norra detaljplan och detaljplanens ändringsområde ligger direkt öster om Tolls stationsområde och norr om Västerleden. Planeringsområdet gränsar norr om Västerleden till järnvägsområdets norra kant och i söder till Västerledens mellersta del. Planeringsområdets areal är ca 13 ha. Planeringsområde är väg- och järnvägsområde samt skogs- och gatuområden mellan dem. Gatuområdena på planeringsområdet ägs av staten, men för övrigt är fastigheterna på planeringsområdet privatägda. Kommunen äger ingen mark på området.

Syftet med detaljplanen och detaljplaneändringen är att på området genomföra ett område för affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader som stödjer sig på de befintliga goda trafikförbindelserna. Förbättrande av näringslivets möjligheter och utökandet av arbetsplatser på kommuncentrums närområden stöder utvecklingen av Tolls stationsområde samt riksomfattande mål för områdesanvändningen. Det nuvarande järnvägsområdet bevaras i detaljplanen som järnvägsområde. I planeringen av området beaktar man att området syns till Västerleden.

Förslagsskede

Norra Tollsportens detaljplan och ändring av detaljplan, framläggning av planens förslagsmaterial MBL 65 § och MBF 27 §

Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 § 59

Kommunstyrelsen 24.6.2024 §


Beredningsskede

Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen enligt MBL 62 § och MBF 30 § 2- 31.5.2024

Kommunens medlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. De skriftliga åsikterna ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

De ansvariga planerare är planläggningsarkitekt Anniina Lehtonen, tel. 040 1269253, anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi  och detaljplanechef Simon Store, tel. 044 760 2282, simon.store@kirkkonummi.fi

Man kan bekanta sig med beredningsmaterialets handlingar också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola.

Ett invånarmöte ordnas onsdag 8.5.2024 kl. 17.30– 19 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, adress: Ervastvägen 2, ingång till kommunhuset via dörren mot ostari kl. 17.15 – 17.45. Välkommen!


Inledningsskede

Norra Tollsportens detaljplan och detaljplaneändring (14200), anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)

KTYS, Kunnallistekniset yleissuunnitelmat

Asemapiirustus 1

Asemapiirustus 2

Pituusleikkaus Tolsansuora

Pituusleikkaus Tolsankaari

Tyyppipoikkileikkaukset

Planläggarens kontaktinformation:

Anniina Lehtonen

tel. 040 1269253

förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi