Välj en sida

Kontaktuppgifter till kommunaltekniska tjänsterna och underhållstjänsterna

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT
Tfn. 09 29671

Planering och byggande:

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Underhållstjänster:

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.
Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.

Du kan ge respons per e-post på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi.
Under arbetstid svarar vi på numret 040 8649 084 på underhållstjänsternas kansli.
Responsen som ges registreras och skickas så fort som möjligt till kontaktpersonen på området i fråga.

Enskilda vägar:

yksityistiet@kirkkonummi.fi

Mera uppgifter