Välj en sida
kirkkonummi

Kontaktuppgifter till kommunaltekniska tjänsterna och underhållstjänsterna

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT
Tfn. 09 29671

Planering och byggande:

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Underhållstjänster:

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.
Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.

Under arbetstid svarar vi på numret 040 8649 084 på underhållstjänsternas kansli.
Responsen som ges registreras och skickas så fort som möjligt till kontaktpersonen på området i fråga.

Enskilda vägar:

yksityistiet@kirkkonummi.fi

Mera uppgifter