Välj en sida
kirkkonummi

Blåbärsbrinken

Situation: Godkännande av detaljplanen (15.6.2023)

Planeringsområdet ligger ca 2 kilometer från Masaby centrum och det är ca 70 ha. Största delen av planeringsområdet är skogsbruksdominerat område. Längs Hvittorpsvägen och Smedsbyvägen finns småhusdominerad glesbebyggelse, och invånarna på området är ungefär 50. De närmaste daghemmen, skolorna, idrotts- och hälsotjänsterna samt affärerna ligger i Masaby centrum.


Godkännande av planen:

Blåbärsbrinken, godkännande av deltaljplan
Samhällstekniska nämnden 15.06.2023 § 70

Allmänna principer för markanvändningsavtalen för detaljplanen för Blåbärsbrinken
Kommunstyrelsen 17.10.2022 § 334


Förslagsskede:

Framläggning av förslagsmaterialet till detaljplanen enligt MBL 65 § och MBF 27 §,
Kommunstyrelse 29.3.2021 § 110
Samhällstekniska nämnden 25.3.2021 § 33


Beredningsskede:

Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen enligt MBL 62 § och MBF 30 §,
Samhällstekniska nämnden 23.04.2020 § 46


Inledningsskede: 

Program för deltagande och bedömning för kännedom och val av planförfattare, Kommunaltekniska nämnden 15.11.2018 (§ 146)


Utredningar:

Masalan ekoälykylän ICHP-laitoksen ilmastovaikutukset (på finska)

Mustikkarinteen ekokylän energiajärjestelmäselvitys (2018) (på finska)

Mustikkarinteen ekoälykylän kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi (2019) (på finska)

Mustikkarinteen ekoälykylän konseptiesitys (2020) (på finska)

Masalan ja Luoman osayleiskaavojen alueiden liito-oravaselvitys (2018) (på finska)

Masalan länsipuolen luontoselvitys (2018) (på finska)

Mustikkarinteen asemakaavan arkeologinen inventointi (2019) (på finska)

Mustikkarinteen asemakaavan liikenneselvitys (2019) (på finska)

Mustikkarinteen asemakaavan maisemaselvitys (2019) (på finska)


Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tel. 044 760 2282