Välj en sida

Blåbärsbrinken

Situation: Godkännande av detaljplanen (15.6.2023)

Detaljplanen för Masaby västra bostadsområden har i samband med den preliminära planeringen delats in i två olika detaljplaneprojekt så att Smedsbyvägen skiljer planområdena från varandra. Planläggningen av området inleds på Smedsbyvägens norra sida. Projektet har fått namnet detaljplanen för Blåbärsbrinken. Planeringsområdet ligger ca 2 kilometer från Masaby centrum och det är ca 70 ha. Största delen av planeringsområdet är skogsbruksdominerat område. Längs Hvittorpsvägen och Smedsbyvägen finns småhusdominerad glesbebyggelse, och invånarna på området är ungefär 50. De närmaste daghemmen, skolorna, idrotts- och hälsotjänsterna samt affärerna ligger i Masaby centrum.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2021-2022, projektkort


Blåbärsbrinken, godkännande av deltaljplan
Samhällstekniska nämnden 15.06.2023 § 70

Allmänna principer för markanvändningsavtalen för detaljplanen för Blåbärsbrinken
Kommunstyrelsen 17.10.2022 § 334

Förslagsskede:
Framläggning av förslagsmaterialet till detaljplanen enligt MBL 65 § och MBF 27 § 26.4 – 28.5.2021

En presentationsvideo om planen på finska, u. 13 min.

Karta ritn. nummer 3431

Beskrivning

Bilagor s. 1-30

Bilagor s. 31-45

Bemötanden

Lähiympäristö ja rakentamistapaohje s. 1-13

Lähiympäristö ja rakentamistapaohje s. 14-23

Lähiympäristö ja rakentamistapaohje s. 24-27

Lähiympäristö ja rakentamistapaohje s. 28-37

Kommunstyrelse 29.3.2021 § 110
Samhällstekniska nämnden 25.3.2021 § 33

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut 28.5.2021.

Virtuellt invånarmöte tisdag 11.5.2021 kl. 17-18.30

Man ska anmäla sig i förväg till mötet. Anmäla dig här.
Sista anmälningsdag är fr 7.5, och länken till evenemanget delas till alla anmälda må 10.5. Frågor om planen kan skickas i förväg i samband med anmälan.

Planläggarens telefontid hålls tisdag 4.5.2021 13.00-16.00 och torsdag 20.5.2021 kl. 9.00-12.00. Elina Virtanen är borta torsdagen 20.5.2021, vänligen ta kontakt med detaljplanechef Simon Store, tfn 044 760 2282, simon.store@kirkkonummi.fi 
Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Elina Virtanen, elina.virtanen@kirkkonummi.fi, tfn 040 126 9270.

——————————————————————————————

Beredningsskede:

Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen enligt MBL 62 § och MBF 30 § 1.6 – 3.7.2020

En presentationsvideo om planen på finska, u. 10 min.

Karta (ritn. nr 3395)

Karta (ritn. nr 3396)

Detaljplanebeskrivning

Bilagor s. 1-43

Bilagor s. 44-55

Samhällstekniska nämnden 23.04.2020 § 46

Planläggarens mottagning/telefontid hålls to 11.6 kl. 13-16 och ti 16.6 kl. 9-12/Virtanen och ti 16.6 kl. 13-16/Luomajärvi. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. Åsikterna ska lämnas in skriftligen på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.


Inledningsskede: 

Program för deltagande och bedömning för kännedom och val av planförfattare, kommunaltekniska nämnden 15.11.2018 (§ 146)


Utredningar:

Masalan ekoälykylän ICHP-laitoksen ilmastovaikutukset (på finska)

Mustikkarinteen ekokylän energiajärjestelmäselvitys (2018) (på finska)

Mustikkarinteen ekoälykylän kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi (2019) (på finska)

Mustikkarinteen ekoälykylän konseptiesitys (2020) (på finska)

Masalan ja Luoman osayleiskaavojen alueiden liito-oravaselvitys (2018) (på finska)

Masalan länsipuolen luontoselvitys (2018) (på finska)

Mustikkarinteen asemakaavan arkeologinen inventointi (2019) (på finska)

Mustikkarinteen asemakaavan liikenneselvitys (2019) (på finska)

Mustikkarinteen asemakaavan maisemaselvitys (2019) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tel. 044 760 2282