Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Ansökan, avgifter och uppsägning / Meddelande och ändring av småbarnspedagogiktid / Skiftomsorg
kirkkonummi

Skiftomsorg

Skiftomsorg omfattar småbarnspedgogiken utanför daghemmets normala öppettider (kl. 06-18) som beror på vårdnadshavarnas arbete eller studier. 

Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken ordnas skiftomsorg enligt behov.

Inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken betjänar Jokirinteen päiväkoti alla de familjer i kommunen som behöver skiftomsorg. 

Innan skiftomsorgen inleds gör daghemsföreståndaren en samarbetsplan tillsammans med vårdnadshavarna. I planen antecknas behovet av vård. Inom skiftomsorgen genomförs småbarnspedagogiken planmässigt enligt barnets behov under den tid barnet vistas i daghemmet. Då vi ordnar skiftomsorg och förskoleundervisning agerar vi enligt grunderna i planen för förskoleundervisningen, men beaktar de utmaningar som barnets långa vårdperioder medför. Barnets delaktighet och rätt till småbarnspedagogik planeras så att de passar barnets vardag.

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

Svenskspråkig småbarnspedagogik:

e-post:
smabarnspedagogik.servicehandledning
@kyrkslatt.fi

tfn: 040 0807

Finskspråkig småbarnspedagogik

Servicenummer: 050 5774 755

Telefonrådgivningstider

Måndag–fredag kl. 8.30–11.00

e-post:
varhaiskasvatuksen.palveluohjaus
@kirkkonummi.fi