Välj en sida
kirkkonummi

Meddelande av småbarnspedagogiktid – Päikky

Päikky är ett elektroniskt system för planering och uppföljning av barnets behov av småbarnspedagogik. Päikky kan användas antingen via en webbläsare eller via en app i smarttelefonen.

Vårdnadshavarna bokar i förväg barnets dagliga behov av småbarnspedagogik och meddelar på förhand kända lediga dagar via Päikkys bokningskalender. Bokningskalendern låses en vecka i taget, sju dygn före tidpunkten. Via Päikky kan också barnets plötsliga frånvaro meddelas.

Semesterförfrågningarna inom småbarnspedagogiken genomförs via Päikky. De semesterdagar som vårdnadshavaren meddelar om i förfrågan överförs automatiskt till bokningskalendern.

Vårdnadshavare får en NFC-”tagg”, med vilken barnets dagliga in- och utloggningar registreras i Päikky. In- och utloggningen görs av vårdnadshavaren antingen via infotavlorna inne på daghemmet eller via daghemsgruppens telefon.