Välj en sida
kirkkonummi

Barn och unga

HÖSTPERIODEN 26.8 – 15.12.2024

PRIS

simskola: 40,40 € + simhallens inträdesavgift

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi

Måndag

Kl. 17.30–18.15  NYBÖRJAR-/ FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV (182), terapibassängen, VIP-utrymmet

Kl. 18.15–19.00  NYBÖRJAR-/ FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV (183), terapibassängen, VIP-utrymmet

Kl. 19.15–20.00  FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN OCH UNGA MED SÄRSKILDA BEHOV (184), stora bassängen, VIP-utrymmet

Timbeskrivning på grupper för barn och unga

NYBÖRJAR- OCH FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV

Avsedd för barn fr.o.m 5 år  i behov av särskilt stöd som inte kan simma eller simmar självständigt max 10 m. Barnet behöver en stödperson i vattnet. Målet är att bli van i vattnet samt lära sig grunderna i simning och att stärka de individuella simfärdigheterna. Timmen innehåller individuell simundervisning med respekt för barnets färdighetsnivå. I simskolan har du möjlighet att prestera ett simmärke.

FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN OCH UNGA MED SÄRSKILDA BEHOV

Avsedd för barn och unga som behöver särskilt stöd och som kan simma minst 25 meter i stora bassängen och vågar sätta ansiktet i vattnet. Individuell övning tillsammans med stödpersonen. Det rekommenderas att barnet har en stödperson med sig åtminstone de första gångerna. Under terminen kan man diskutera med simläraren om stödpersonen behövs.

Obs! Det är meningen att stödpersonen är i vattnet tillsammans med barnet. Instruktören ger vid behov stödpersonen anvisningar och råd. I timmarna ingår individuell simundervisning med respekt för barnets färdighetsnivå.

Stödpersonen ska delta på ett infomöte i Kyrkslätts simhall innan simgruppen börjar. På infon går man igenom bl.a. simskolans praxis och säkerhetsfrågor.

Se övriga grupper för barn och unga:

https://www.kyrkslatt.fi/fritidsverksamhet-for-barn-och-unga