Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Kundservice / Kosthållsservice
kirkkonummi

Kosthållsservice

Vi serverar måltider i skolorna och daghemmen. Kommunens personal kan också äta i skolorna.

Vi betjänar dagligen 11 000 kunder. Med kosten skapas välmående och maten som serveras har betydelse inom kosthållsservicen.

Näring

Näringsrekommendationerna för barn och unga följs, då skol- och daghemsmåltiderna intas som planerat som en helhet – huvudrätt, sallad, potatis/pasta/ris, korntillägg, bröd, näringsfett och mjölk/surmjölk.
Eleverna sammanställer sin skollunch själva enligt en modellportion för dagens måltidshelhet.

Länkar till sidor om kost för personer i olika åldrar

Varhaiskasvatuksesta hyvät eväät elämään

Perusopetus

Opiskelijat

Matsedlar

För skolorna och daghemmen uppgörs en basmatsedel för 10 veckor och en vegetarisk matsedel.

Daghemmens matsedel omfattar också morgon- och mellanmål. I uppgörandet av matsedeln beaktas kundernas önskemål, näringsrekommendationer samt ekonomiska faktorer och verksamhetsfaktorer. Responsen från kunderna uppföljs regelbundet. Dessutom ordnas enhetliga temadagar och -veckor samt firas helger med olika mattraditioner.

I planeringen av matsedlar, valet av födoämnen och tillverkningen av maten fäster man särskild uppmärksamhet vid mängden salt och socker, mängden fett och fettets kvalitet samt riklig användning av fiber.

Pensionärsbespisning i skolorna

Pensionärerna i Kyrkslätts kommun kan äta för 8,50 € i skolorna. Betalningsmedel för matportionerna är appen MobilePay.

Servicedirektör 050 364 7825

Kosthållsplanerare 050 414 1057


Bl.a. frågor om utdelning av skolmat skickas till adressen

ruokapalvelut@kirkkonummi.fi