Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Kundservice / Kosthållsservice
kirkkonummi

Kosthållsservice

Vi serverar måltider i skolorna och daghemmen. Kommunens personal kan också äta i skolorna.

Vi betjänar dagligen 11 000 kunder. Med kosten skapas välmående och maten som serveras har betydelse inom kosthållsservicen.

Näring

Näringsrekommendationerna för barn och unga följs, då skol- och daghemsmåltiderna intas som planerat som en helhet – huvudrätt, sallad, potatis/pasta/ris, korntillägg, bröd, näringsfett och mjölk/surmjölk.
Eleverna sammanställer sin skollunch själva enligt en modellportion för dagens måltidshelhet.

Matsedlar

För skolorna och daghemmen uppgörs en basmatsedel för 10 veckor och en vegetarisk matsedel.

Daghemmens matsedel omfattar också morgon- och mellanmål. I uppgörandet av matsedeln beaktas kundernas önskemål, näringsrekommendationer samt ekonomiska faktorer och verksamhetsfaktorer. Responsen från kunderna uppföljs regelbundet. Dessutom ordnas enhetliga temadagar och -veckor samt firas helger med olika mattraditioner.

I planeringen av matsedlar, valet av födoämnen och tillverkningen av maten fäster man särskild uppmärksamhet vid mängden salt och socker, mängden fett och fettets kvalitet samt riklig användning av fiber.

Pensionärsbespisning i skolorna

Pensionärerna i Kyrkslätts kommun kan äta för 8,50 € i skolorna. Betalningsmedel för matportionerna är appen MobilePay.

Områdesproduktionsköken

Områdesproduktionskök 1

Områdesproduktionskök 2

Områdesproduktionskök 3

Områdesproduktionskök 4

Servicedirektör 050 364 7825

Kosthållsplanerare 050 414 1057


Bl.a. frågor om utdelning av skolmat skickas till adressen

ruokapalvelut@kirkkonummi.fi