Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Enskilda vägar
kirkkonummi

Enskilda vägar

Aktuellt

Bidrag för enskilda vägar

Allmänt

Med enskild väg avses en väg som beviljats vägrätter vid en förrättning, som hållits av antingen kommunen eller lantmäteriverket. För väghållningen och sommar- och vinterunderhållet av en enskild väg svarar fastighetsägarna som fått vägrätt, dvs. vägdelägarna. Vägdelägarna har kunnat bilda ett väglag, varmed ärenden som gäller väghållning avgörs vid väglagets möten. Om ett väglag inte grundats, avtalar delägarna om väghållningen med interna avtal.

Enskilda vägar i Kyrkslätt

Enskilda vägar har en betydande roll i Kyrkslätts kommun. De kompletterar trafikeringsnätet som utgörs av planvägar och statens landsvägar. En del av de enskilda vägarna leder till viktiga rekreations- och friluftsområden, såsom Meiko naturskyddsområde och Linlo friluftsområde. Också flera andra närrekreationsområden och badstränder ligger längs enskilda vägar.

I Kyrkslätts kommun fanns i början av år 2020 266 väglag som upprätthåller ca 344 km väg. Privatväglag finns på kartan nedanför.