Välj en sida
kirkkonummi

Priser och fakturering

Avgifter

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT

  • Salgrupper 34,70 €
  • Bassänggrupper 40,40 € + simhallens inträdesavgift

KORTKURSER

  • Salgrupper 6–10 gånger, 23,10 €
  • Bassänggrupper 6–10 gånger 28,90 € + simhallens inträdesavgift

VATTENGYMPA MED ENGÅNGSAVGIFT

  • I bassängutrymmena 4,60 € + simhallens inträdesavgift

Simkortet ska alltid avläsas vid simhallens ingångs- och utgångsport, också när VIP-utrymmet används.

VIP-utrymmet

För särskilt utmärkta vattenmotionsgrupper har vi reserverat möjligheten att använda VIP-omklädnings- och tvättrum. VIP-utrymmena är mindre än de allmänna utrymmena och de är i första hand avsedda för kunder med svårigheter att fungera i de allmänna omklädnings- och tvättrummen. VIP-utrymmena står till motionsgruppsdeltagarnas förfogande 15 minuter innan motionsgruppen börjar och 30 minuter efter att den slutat. Vi rekommenderar inte bastubad före vattengympa.

Fakturering

Grupperna i simhallen betalas i simhallens kassa. Deltagaravgiften, för grupper som fungerar i simhallen, bör vara betald senast 30 dagar efter anmälan. Kunden visar kvittot för gruppledaren. Grupperna i Veikkola och Masaby faktureras. Fakturan skickas till klienten per post. Grupper som leds av motionsledare är avgiftsfria. När du deltar i vattengymnastikgrupperna ska du dessutom betala inträdesavgiften till simhallen.

Uppgifter

Besöksadress

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Postadress

Kyrkslätts kommun,
ungdoms- och idrottstjänster
PB 20
02401 Kyrkslätt

Telefonnummer:

09 29671 / växel
040 126 9404 / kontor

Öppettider

må kl 8.30 – 17.00
ti-fre kl 8.30 – 16.00