Välj en sida
kirkkonummi

Nylitteracitet

Hösten 2020 lanserade undervisnings- och kulturministeriet utvecklingsprogrammet Nylitteracitet för åren 2020–2023 som en del av ministeriets omfattande utvecklingsprogram Utbildning för alla.

Våren 2021 publicerade utvecklingsprogrammet kunskapsbeskrivningar för informations- och kommunikationsteknik, mediekompetens och programmering.  Kunskapsbeskrivningarna grundar sig på grunderna för planen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Nationella audiovisuella institutet och Utbildningsstyrelsen svarar i samarbete för utarbetandet av beskrivningarna.

Våren 2023 gjordes mindre uppdateringar i Kyrkslätts IKT-läroplan. Syftet med uppdateringen var att förtydliga innehållet i läroplanen. Uppdateringen gällde också de program och applikationer som används. Innehållen preciserades enligt riktlinjerna i projektet Nylitteracitet.

Inom projektet Nylitteracitet har undervisningen i medieläskunnighet en allt större roll. Informationspåverkan är vardag i den föränderliga världen och därför är det allt viktigare att undervisa kritisk läskunnighet och mediegranskning. Innehållen ingår i läroplanen för modersmål, men några centrala begrepp inkluderas också i IKT-läroplanen. En nyhet i planen är programmering tillsammans.

Som stöd för undervisningen har publicerats materialbank Digifyren. Du kan komma åt Digifyren här.

Mer information om ikt-undervisningen och mediefostran:

Ninja Somersalmi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tel. 040 156 3923