Välj en sida
Framsidan / Fritid / Fritid och hobby / Bildkonstskolan / Priser
kirkkonummi
Kirkkonummen kuvataidekoulu

Priser

Bildkonstskolans priser fr.o.m. 1.1.2021

Läsåret har indelats i höst- och vårterminen. Läsårsavgiften faktureras i två rater, höstterminen och vårterminen separat. Läsårsavgiften för en termin är:

Förberedande undervisning (60 min/vecka) 158 €
Grundläggande undervisning (90 min/vecka) 176 €
Fördjupad dvs. verkstadsundervisning (135 min/vecka) 188 €
Sommarkurs (30 h) 170 €

Om en elev att börja efter mitten av terminen kommer han betala 50% av terminsavgift.

Terminsavgiften omfattar redskaps- och materialavgiften 19 €.

Regler för annullering av elevplats i bildkonstskolan

Alla annulleringar görs per e-post till opistot@kirkkonummi.fi. Annulleringen träder i kraft fr.o.m. datumet på den skriftliga anmälan.

En kansliavgift på 10 € uppbärs vid annullering.

Eleven kan annullera elevplatsen kostnadsfritt före terminens första undervisningsgång enligt läsordningen.

Eleven kan annullera sin studieplats efter terminens första undervisningsgång, före den andra undervisningsgången, med att betala kansliavgiften på 10 €.

För annulleringar som görs senare betalar eleven hälften av terminsavgiften, om annulleringen görs innan halva terminen gått. I övriga fall eller då elevplatsen inte annullerats alls, betalar eleven hela terminsavgiften.

Eleven kan annullera sin kortkurs kostnadsfritt ännu 7 dygn innan kursen börjar. I övriga fall debiteras hela kursavgiften.

Elevplatsen kan annulleras på basis av intyg av läkare eller hälsovårdare då sjukdom har hindrat eleven från att delta i mer än hälften av kursens undervisningstimmar. En skriftlig anhållan samt intyget av läkaren/hälsovårdaren skickas utan dröjsmål till institutens kansli (Kyrkstallsvägen 1 A, 02400 Kyrkslätt) eller per e-post.

Bildningsnämnden beviljar medborgarinstitutets rektor rätten att fatta beslut om annullering av studerandes kursavgift i enlighet med principerna ovan.

Bildkonstskolans kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.