Välj en sida
kirkkonummi

Byggnadstillsynens arkiv- och sakkunnigtjänster

Byggnadstillsynens arkiv- och sakkunnigtjänster

I Kyrkslätt har man våren 2019 tagit i bruk butiken Lupapiste kauppa, där du elektroniskt kan köpa dokument direkt ur byggnadstillsynens arkiv och ladda ner filerna.

I butiken finns även materialförfrågan om dokumenten inte finns.
Närmare anvisningar finns i butiken.