Välj en sida
kirkkonummi

Plogning och sandning

Du kan följa med hur det plogas med två kartor. Den övre kartan visar plogningen och den nedre kartan visar sandningen. Linjen på kartan är desto mörkare och bredare ju färskare plogningen/ sandningen är.

Kommunens gatuområden har delats in i tre underhållsklasser enligt trafikmängderna. Ytterligare information: om vinterunderhållsklasserna finns på kommunens webbplats https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

Plogningen

Sandningen