Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Kyrkslätts Vatten / Uppgifter om ledningar

Uppgifter om ledningar

Uppgifter om Kyrkslätts Vattens ledningar för grävning eller grundundersökningar ska beställas på ledningslokaliseringstjänsten kaivulupa.fi.  Beställningen är avgiftsfri för kunden.

Grävningsarbetena i närheten av vattennäten är i princip kartgrävningar. Om kunden vill ha en visning på platsen kan han eller hon ta kontakt med Kyrkslätts Vattens nätverksmästare
Tfn 040 741 7376  . Visningarna levereras inom cirka 5 vardagar.

För grävningsarbete ska man alltid ha tillstånd av fastighetsägaren eller -innehavaren. Om grävningsarbetet sträcker sig på allmänt område i kommunen ska man alltid ansöka om tillstånd via lupapiste.fi.

Uppgifter om placering av övriga ledningar finns på johtotieto.fi och verkkoselvitys.fi.

För planeringsarbeten säljer kommunens tomt-och geoinformationstjänster material i numerisk format. Dwg-materialen är avgiftsbelagda.  Beställningsblanketter och prislistor