Välj en sida
kirkkonummi

1918 i Kyrkslätt

År 1918 fördes strider i Kyrkslätt, särskilt på Sigurds och Ingels byars områden. Sigurdskåren var en skyddskårsavdelning och dess bas var i Sigurds gård vid Humaljärvis strand. De rödas stab var i Masaby. I terrängen som omger Sigurds finns fortfarande stridsgravar från den tiden.

De röda trupperna omringade Sigurds, men Sigurds trupper kunde fly i skydd av dimman. Till slut kapitulerade vitgardisterna som flytt från Sigurds och togs som fångar till Svenska Reallyceets utrymmen i Helsingfors.

Enligt databasen Krigsdöda i Finland dog 35 män i Kyrkslätt i krigshändelserna år 1918. Nästan 30 män från Kyrkslätt dog i fånglägren eller då de frigivits från fånglägren. Många män försvann.

Databasen över krigsdöda 1914-22

Kyrkslätts Hembygdsförening rf har publicerat ett svenskt sammandrag över de centrala händelserna i Kyrkslätt år 1918.

Kulturväsendet i Kyrkslätt ordnade 12.10.2019 en dag med lokalhistoria som tema; ”År 1918 i Kyrkslätt”, som en del av serien Den svåra historien. Du kan läsa mer om dagen i Liisa Kosonens artikel i Kirkkonummen Sanomat.

I Kyrkslätt finns tre minnesmärken i anslutning till år 1918. På Kyrkslätt gamla gravgård finns också gravar från år 1918 tillhörande två tyska soldater.

Källor och litteratur:

Vanha Kirkkonummi. Sigbritt Backman & Ingalill Ihrcke-Åberg, Tammisaari, 2006

Det Gamla Kyrkslätt. Sigbritt Backman & Ingalill Ihrcke (2016), Kyrklätts Hembygdsförening rf

Brenner, Alf: Sigurdskåren. Helsingfors: Söderström & Co, 1958.

Brenner, Hans: Masala – maalaiskylästä taajamaksi, Helsinki, 2006, Masalan historiikin projektiryhmä

Brenner, Hans: Masaby – från bondby till tätort, Helsinki, 2006, Projektgruppen för Masaby historik

Hortling, Ivar: Kirkkonummen taistelut. Muistelmia ja vaikutelmia punakaartikapinan ajoilta v. 1918. Helsingfors: Kustannusosakeyhtiö Kirja, 1918.

Hortling, Ivar: Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918. Helsingfors: egen utgivning, 1918. Verkets nätversion

Lindeberg, Henrik & Lindholm, Sture (red.): Sigurds saga. Berättelsen om den västnyländska Sigurdskårens kamp våren 1918. Ekenäs: Proclio, 2008