Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Kantvikin päiväkoti
kirkkonummi

Kantvikin päiväkoti

Vårt daghem

Kantvikin päiväkoti är ett daghem i Kantviks centrum. Förskoleundervisningen i Kantvikområdet har koncentrerats till oss. 

Vår verksamhet

Vid planeringen av vår verksamhet fäster vi uppmärksamhet vid att bygga en gynnsam lärmiljö och att stärka gemenskapen och familjernas engagemang.

Inom småbarnspedagogiken utvecklas barnet i växelverkan med de andra barnen och pedagogerna. Vi utgår från att värna om barndomen och att förstå barnets fantasi, lek och kreativitet.

Målet är att erbjuda varje barn möjligheter att utveckla sig enligt sina egna förutsättningar.

Vi skapar grunden för en god vardag för barnen i ett konstruktivt samarbete med familjerna. Vi utnyttjar närmiljön i vår dagliga verksamhet.

I Kantvikin päiväkoti arbetar vi med mediefostran på många sätt utgående från barnens ålder.

Gruppernas kontaktuppgifter

Muruset040 126 9428
Sirkkuset040 126 9429 
Hattarat050 414 0520 
Tikkarit040 735 7813 
Pulmuset040 126 9430
Nekut040 126 9548 
Fariinit050 577 4780

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Sockerstigen 5
02460 Kantvik

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Eija Renvall
040 520 1309

Vice föreståndaren:
Nina Oksakari
040 126 9380

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Elsi Kuosmanen
040 829 4043

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471

Kurator inom förskoleundervisningen:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi