Välj en sida
kirkkonummi

Att framställa anmärkning om den småbarnspedagogiska verksamheten

Barnet har rätt till trygg och högklassig småbarnspedagogik. Hos vårdnadshavarna väcks ändå ibland frågor om småbarnspedagogik eller missnöje med verksamheten. I dessa situationer lönar det sig att i första hand vara i kontakt med verksamhetsställets personal eller vid behov daghemsföreståndaren/familjedagvådsledaren för att reda upp saken.

Om sakerna inte reds upp genom en diskussion på det egna verksamhetsstället kan man framställa anmärkning om ärendet (lagen om småbarnspedagogik 54 §) till daghemsföreståndaren eller den ledande tjänsteinnehavaren för småbarnspedagogik.

Att framställa anmärkning om kommunal/privat småbarnspedagogisk verksamhet:

1. Kunden skriver en anmärkning på blanketten Anmärkning om småbarnspedagogisk verksamhet länk (https://www.kyrkslatt.fi/blanketter). Du kan också framställa anmärkningen i ett fritt formulerat brev.

2. I anmärkningen lönar det sig att redogöra så detaljerat som möjligt för vad man är missnöjd med. Det finns ingen utsatt tid för att framställa anmärkning, men det lönar sig att göra det så fort som möjligt för att underlätta behandlingen av ärenden.

3. Kommunal småbarnspedagogik: Anmärkningen skickas till Kyrkslätts kommuns småbarnspedagogik

Kyrkslätts kommun/småbarnspedagogik
Registraturen
PB 20
02401 Kyrkslätt

Privat småbarnspedagogik: Anmärkningen ska i första hand framställas till den ansvariga personen/daghemsföreståndaren vid det verksamhetsställe som anmärkningen gäller.

4. Anmärkningen behandlas i regel inom en månad efter att anmärkningen har framställts, om anmärkningen kommer under semestertider kan svarstiden vara längre. Om utredningen av ärendet kräver en längre tid underrättas anmärkningsgivaren om den beräknade behandlingstiden.

På anmärkningen ges ett motiverat svar av vilket det framgår hur anmärkningsärendet har utretts och till hurdana fortsatta åtgärder anmärkningen eventuellt har lett. Svaret på anmärkningen kan inte överklagas. Framställandet av anmärkning inverkar inte heller på klientens rätt att anföra klagomål i sin sak hos tillsynsmyndigheterna.