Välj en sida
kirkkonummi

Medielek

Medielek är en metod inom mediefostran som utvecklats i Kyrkslätt och där principerna för barnorienterad pedagogik samt de olika arbetssätten som hör ihop med produktion av eget mediematerial och egen mediekonst förenas. Syftet med medieleken är att barnen lär sig kritisk medieläsfärdighet genom att själva tillverka eget mediematerial i stället för att forska i färdiga medieinnehåll. I medieleken bestämmer barnet självt om innehållet i sitt mediematerial, varvid barnets val, observationer och intressen också blir synliga för andra genom de foton, videor och ljudinspelningar som barnet tagit. (Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik, 2022, s. 54)