Välj en sida
kirkkonummi

Vattenförsörjning på glesbygden och vattenandelslag

Vattenförsörjningsverken svarar för producering av vattentjänster på de verksamhetsområden som kommunfullmäktige godkänt. I utgångsläget svarar fastigheter utanför verksamhetsområden för sin egen vattenförsörjning.

Kyrkslätts Vattens och andelslagens verksamhetsområden.

Utanför verksamhetsområden kan fastighetsägare fråga om möjlighet att ansluta sig till vattenförsörjningsnät.

I undersökningen av brunnsvattnets kvalitet får man råd av Esboregionens miljö- och hälsoskydd.

Anvisningar för byggande eller förnyande av fastighetsspecifika avloppssystem.

Utvidgning av vattenförsörjningsnät i Kyrkslätt

I Kyrkslätt finns sju vattenandelslag (Kalljärvi, Kylmälä, Laitamaa, Lapböle, Pippursudd, , Solbacka och Vols).
I fråga om anslutning till andelslagets nät ska man kontakta vattenandelslaget på området.

Andelslagens verksamhetsområden

I glesbygden i Kyrkslätt ordnas den gemensamma vattenförsörjningen vanligen av vattenandelslag.

Vattenandelslaget är ett vattenförsörjningsverk som grundats, ägs och förvaltas av invånarna i glesbygden. Andelslaget svarar för byggande av nätet och levererar hushållsvatten för sina medlemmar. Andelslaget svarar dessutom för ledning och behandling av avloppsvatten. Vattenandelslaget kan vara en lösning i övergångsskedet och kan senare anslutas som en del av något annat vattenförsörjningsverk.

I ett gemensamt projekt mellan mindre än tio fastigheter kan ett andelslag vara administrativt en för tung lösning, men det lönar sig ändå att ordna den gemensamma vattenförsörjningen enligt gemensamt överenskomma regler. I mindre projekt är den enklaste och mest använda lösningen att bilda ett öppet bolag.

Kommunen stöder vattenandelslag i ordnandet av vattenförsörjningen

Kyrkslätts Vatten  svarar för vattenförsörjningstjänsterna bara på sina verksamhetsområden, i huvudsak alltså på detaljplanlagda områden. Kommunen stöder vattenandelslag bl.a. att genom att göra upp allmänna planer för vattenförsörjningen och genom att ge sakkunnighjälp i byggnadsplanering och byggande av nät. Kommunen kan på ansökan bevilja bidrag för byggande av nätet och en borgensförbindelse för lånet, om villkoren för bidraget uppfylls.

Vattenandelslagens kontaktuppgifter:

Kalljärvi vattenandelslag, kontaktperson Janne Nohkola, tfn 040 750 1847

Kylmälä vattenandelslag, se www.hanavesi.info

Laitamaa vattenandelslag, kontaktperson Timo Koskinen, tfn 050 3375763

Lappböle vattenandelslag, kontaktperson Kaj-Erik Montén, tfn 040 838 2775

Solbacka vattenandelslag, kontaktperson Antti Rautiainen, tfn 040 556 1825

Pippursudd vattenandelslag

Vols vattenandelslag, kontaktperson Jens Ahlblad, tfn 0500 423 648

Ytterligare information

Rådgivning för vattenandelslag och kommunens bidrag:  Direktör för affärsverket

Vesihuolto-osuuskuntaopas : Opas