Välj en sida
kirkkonummi

Mellersta Kyrkslätt

Publikationer som styr planeringen av kommuncentrum:

Utvecklingsbild för kommuncentrum 2040: Urban by (2016)

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (2017) (på finska)

Raideliikenteen tärinäselvitys: Kirkkonummen keskusta, Kirkkolaakson asemakaava-alue sekä Heikkilän ja Tolsan alue (2007) (på finska)

Kvalitets- och miljöplan för Kyrkslätts kommuncentrum (2006):
  Allmän plan (på finska)
  Kvalitetshandbok (på finska)

Utveckling av Gesterby:

Gesterby idéplan (2008)

Utveckling av Munkullaparken (på finska):

Munkinmäenpuiston ideasuunnitelma (2019)

Utveckling av Kyrkslätts affärscentrum
(planeringstävling 2015–2016)

Planer som deltagit i tävlingen: (alla på finska)

  Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy: Seneca (den vinnande planen)

  Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy: High Street
  Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy: Kuninkaan tiet & Kunnan kujat
  Serum Arkkitehdit Oy: Nikama

Handlingar till planeringstävlingen:
 
Parallelluppdragsprogram (på finska)
  Parallelluppdragsprotokoll (på finska)
  Bilagor till protokollet (på finska)

Lähde: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy: ”Seneca”