Välj en sida
kirkkonummi

Motionsinriktad verksamhetskultur

Inom Kyrkslätts småbarnspedagogik stärker vi den motionsinriktade livsstilen genom att förena motionsmålen med annan verksamhet och undervisning samt ser i samarbete med vårdnadshavarna till att fysisk aktivitet dagligen äger rum.

Främjande av en motionsinriktad verksamhetskultur är viktigt för att varje barn ska ha en möjlighet att med tanke på sin hälsa röra sig tillräckligt. I Kyrkslätt sker uppföljningen och utvärderingen av den motionsinriktade verksamhetskulturen systematiskt och målmedvetet. Vi deltar i programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Vi har en kommunkoordinationsgrupp för motion samt ett nätverk av motionsansvariga.

De fast anställda inom Kyrkslätts småbarnspedagogik har möjlighet att vid sidan om sitt arbete ta yrkesexamen i idrott på läroavtal. Nya grupper startas enligt behov.