Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslättsäventyr – Glansbaggestigen

Vi kom fram till målet. Det verkar som om vi måste ta oss fram till fots på stigen framför oss. Vi kan inte ta bilen med. 

  
​Vi följer skyltarna som ser ut som godis genom trollskogen. ​Vi är omringade av träd som ser roliga ut. I ett av träden syns ett dinosaurieansikte.

  
LAFS. KLAFS. ​KLAFS. KLAFS. En av våra äventyrares fötter slank från spången ner i sankmarken. Var det en skalbagge som nappade foten?

  
​Vi äter vägkost på berget. Vår äventyrares fot klafsar ännu.  

Glansbaggestigen (2,7 km) går via en tunnel under Åboleden till Noux. Glansbaggestigens terräng är lämpligt varierande: skogsstigar, sandväg och en grönskande stig förbi den gamla avstjälpningsplatsen. Längs rutten finns mycket att undersöka och se; träd som fallit, spångar och berg. Glansbaggestigen är en del av Noux nationalpark.

Parkering: I ändan av Soidentakavägen (läge på kartan)  
  
Rutt: Glansbaggestigen har märkts ut tätt med stolpar med kottmärken
  
Annat att beakta:  

  • Rutten gås motsols
  • Det finns inga eldstäder på rutten

Tillgänglighet: Objektet är inte lättframkomligt
  
Kollektivtrafikens tillgänglighet: Den närmaste hållplatsen är Tuulensuu bygata (Ki1704/Ki1705)  
  
Material om objektet:

Lek

Agenten:
 

En eller flera lekdeltagare är agent bakom ett träd eller en sten. Agenten måste inte vara i gömman, utan hen kan titta fram ur sin gömma. En lekdeltagare stannar i mitten och svänger sakta omkring. Syftet är att agenten alltid hittar ett nytt gömställe under tiden medan lekdeltagaren i mitten inte ser hen.