Välj en sida
kirkkonummi

Ragvalds, Eliasvillan

Åren 1944-1956 var en stor del av Kyrkslätt samt delar av grannkommunerna arrenderade till Sovjetunionen som marinbas.  Vid utställningen om Porkala arrendetid kan du bekanta dig med evakueringen av området, livet under arrendetiden och stämningarna i samband med återbördandet av området.

Utställningen består av gamla fotografier och dokument samt av föremål som hittats på området. Till utställningen hör bl.a. fotograf Jan Kailas bildserie ”96 ryska föremål”.

Kartläggning av objekten

I orienteringsföreningen Lynx projekt ”Parentesen på orienteringskartan” kartläggs Porkala arrendeområdes militärhistoriska terrängobjekt. Avsikten med projektet är att med idrottsmässiga metoder skapa ett nytt slags intresse för det efterkrigstida Porkala arrendeområdet och de konstruktioner som gjorts i terrängen i dess omgivning. Projektet omfattar kartläggning, identifiering av konstruktioner och införande av objekt på kartor.

Öppet:
Huvudbyggnaden och utställningen över Porkala arrendetid är öppna sommarlördagar kl. 11 – 15 (inte under midsommaren), övriga tider enligt överenskommelse.

Inträdesavgift:
Inträdesavgiften till Ragvalds museum är 2 € för vuxna och i priset ingår en guidning på utställningen.

Kontaktuppgifter:
Ragvalds museum
Överbyvägen 140
02400 Kyrkslätt

(09) 2967 1
kulttuuri@kirkkonummi.fi