Välj en sida
kirkkonummi

Kommunikation mellan skolan och hemmet – Wilma

WILMA-anvisningar

Skapa inloggningskoder

  • När du skapar dina egna inloggningskoder till Wilma krävs stark autentisering, dvs identiteten säkerställs med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat. Samtidigt som du skapar Wilma-koder begär du också om suomi.fi-fullmakt för att få sköta din/-a barns ärenden i Wilma (suomi.fi- fullmakt). Vårdnadshavarna skapar sina egna Wilma-koder på webbplatsen: https://kirkkonummi.inschool.fi/connect (använd webläsare)
  • Se närmare anvisningar för hur du skapar egna inloggningskoder till Wilma.
  • Vårdnadshavare med spärrmarkering ombeds vara i kontakt med Tarja Tallgren (fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi)

Logga in på Kyrkslätts Wilma

Wilmas mobilversion

Förena inloggningskoder

Du kan förena alla familjens barn under samma Wilma-koder ifall alla barn går i Kyrkslätt kommuns skolor. Familjens barn/unga som studerar i en annan kommun kan förenas under samma Wilma-kod endast i mobilversionen av Wilma.

Instruktion för hur du förenar roller i Wilma i webbläsaren, då du redan har skapat Wilma-koder åt dig (instruktionen finns ännu endast på finska).

Användning av Wilma

Skapa inloggningskoder till Wilma

Logga in på Kyrkslätts Wilma

Mera information ges av:

Marina Morelli,

fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi