Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Torg och områden som hyrs ut / Torg / Hyrning av torgplats
kirkkonummi

Hyrning av torgplats

Torgtiden för torgen i centrum och Veikkola är kl. 8.00-17.00 måndag-lördag (inte söckenhelger).
Den reserverade torgplatsen ska tas emot senast kl. 8.00. Därefter är inte reserveringen längre ikraft.

För att förbättra kundbetjäningen fordras det enligt 6 § i torgstadgan ett marknadsstånd eller ett bord tydligt försett med försäljarens namn.

Man får inte ha fordon på torget, och efter att torgtiden upphört ska alla saker föras bort utan dröjsmål, inom 45 minuter, och den egna platsen snyggas upp senast kl. 14.45.

Torsdagda

Evenemang

Ansökningar gällande ordnande av olika evenemang lämnas minst två (2) veckor före evenemangen elektroniskt via tjänsten lupapiste.fi.

Anvisningar för ansökan om tillstånd finns på sidan tillstånd för allmänna områden.

Reservering

Torgplatser för en dag reserveras i förväg på kommunens servicekontor under dess öppettider, tfn 09 2967 2220 eller per e-post palvelupiste@kirkkonummi.fi.
Månadsförsäljningsplatser och dagsförsäljningsplatser för högst tio dagar per kalendermånad reserveras i tjänsten www.lupapiste.fi.
Det är möjligt att reservera en månatlig försäljningsplats för följande månad fr.o.m. den femtonde månaden innan.

Reserveringen träder i kraft först då den betalats innan den reserverade månaden börjar. Avgiften för den månatliga försäljningsplatsen innefattar elavgift.

Den reserverade torgplatsen ska tas emot senast kl. 8.00. Efter det är reserveringen inte längre ikraft. Man kan använda en tom torgplats utan reservering efter kl. 8.00.

Torgavgifter

Torgavgifterna tas ut enligt taxan Kommunaltekniska avgifter.

Månads- och årsavgifter:

  • Torgavgifterna för årsplatserna faktureras av Kyrkslätts kommun. För att försäkra sig om att få platsen ska månadsplatsernas avgifter betalas före den reserverade månaden börjar. Kunden ska vid behov kunna bevisa avgiften med ett kvitto.

För torgärenden svarar underhållschefen.