Välj en sida
kirkkonummi

Viltskogen

Situation: Lagakraftvunnen (22.1.2020)

Projektet har tidigare gått under namnet Västerledens arbetsplatsområde. Projektet ligger omedelbart norr om Västerleden på ett område som gränsas av Sundsbergsvägen och Ring III. Man vill att områdets markanvändning anvisas för verksamhetslokaler och småindustrifunktioner. På området finns inte bosättning eller annat byggande förutom det gamla området för en skjutbana. Busshållplatserna i Sarvviksportens planskilda anslutning betjänar arbetsplatsområdet som ska planeras. Ett mål är att placera företag som erbjuder nya arbetsplatser på en plats som lätt kan nås med kollektivtrafik.

Planläggningsprogram 2017-2021: Förverklingskorg


Planen godkänns:

Godkännande av detaljplanen,
  kommunfullmäktige, 28.1.2019 (§ 4)
  kommunstyrelsen 4.6.2018 (§ 194)
  kommunaltekniska nämnden 17.5.2018 (§ 66)


Förslagsskede:

Framläggning av detaljplaneförslaget, samhällstekniska nämnden 11.5.2017 (§ 36)


Beredningsskede:

Framläggning av utkastet till detaljplan 16.9.-21.10.2016, samhällstekniska nämnden 25.8.2016 (§ 59)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 17.9.2015 (§ 60)

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587