Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Projekt och planer / Skolor / Nissnikuhuset
kirkkonummi

Nissnikuhuset

Nissnikuhuset byggs som ett allaktivitetshus, som kommer att blir ett gemensamt rum för invånarna i Masabyområdet. Byggnaden beräknas stå färdig i årsskiftet 2027–2028. I Nissnikuhuset kan man lära sig saker, idka hobbyer, trivas och tillbringa fritid. Huset omfattar Nissniku enhetsskolas årskurser 1–9, Masaby bibliotek och ungdomslokaler.   

Man planerar att huset blir ett rum som samlar områdets centrala tjänster för lärande och fritid, och som betjänar hela samhällets användare i olika åldrar från morgon till kväll och varje dag i veckan. Målet med lokalerna är att stöda samarbete och växelverkan.  

Nissnikun koulus tillfälliga lokaler och byggande av Nissnikuhuset

Anskaffningen, planeringen och byggandet av Nissnikun koulu genomförs åren 2023–2027. Byggnadens beräknade ibruktagning sker i årsskiftet 2027–2028. Nissnikus nuvarande skola rivs för att ge plats åt det nya Nissnikuhuset, och man planerar inleda rivningen sommaren 2025. Se projektplanen här.

Tillfälliga lokaler för de lägre årskurserna i Nissniku

  • Årskurserna 1–4 i Nissnikun koulu har redan flyttat till tillfälliga lokaler på Masalan koulus tomt i årsskiftet 2024. I början av läsåret 2024–2025 flyttar också årskurserna 5–6 till tillfälliga lokaler.  

Tillfälliga lokaler för de högre årskurserna i Nissniku  

  • Den nuvarande byggnaden för de högre årskurserna i Nissniku rivs (enligt den gällande projektplanen). 
  • De högre årskurserna i Nissniku är för närvarande verksamma i tillfälliga lokaler invid den nuvarande skolan. Specialutrustade utrymmen för de högre årskurserna (till exempel handarbetsundervisning och undervisning i fysik och kemi) och matsalen flyttar till tillfälliga lokaler som byggs bredvid Masaby allaktivitetshus våren 2025 (Lingonbacken 5, 02430 Kyrkslätt).  

 
Nissnikuhusets nybyggnadsprojekt och tidtabell för färdigställandet  

  • Nissnikuhuset genomförs som ett livscykelprojekt. I livscykelmodellen svarar livscykelentreprenören också för underhållet av byggnaden under den avtalade avtalsperioden. Upphandlingen av en livscykelpartner genomförs med konkurrenspräglad dialog. Nissnikuhusets livscykelentreprenör väljs i början av 2025.   
  • Den fortsatta planeringen och byggandet av Nissnikuhuset startar år 2025. Nissnikuhuset beräknas stå färdigt i årsskiftet 2027–2028.