Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Tomter och områden / Tomtindelningar
kirkkonummi

Tomtindelningar

Tomtindelning är en detaljerad indelningsplan för ett byggnadskvarter i detaljplanen. Tomtindelningen ska vara bindande när områdets centrala läge, kvarterets exploateringsgrad eller fastighetssystemets klarhet kräver det. Tomtindelningar kan ritas upp i kommundelar som visas på kartan,
se kommunarkitektens beslut 24.1.2019 § 2.

Då tomtindelningen och ändring av den görs upp, ska ägarna och innehavarna till fastigheter på indelningsområdet och till området angränsande fastigheter höras. Handläggningstiden är för närvarande tre månader.

Ansökan om tomtindelning finns på finska sidor.

Tomt- och geoinformationstjänsters prislista 1.5.2023

(se utarbetande av separat tomtindelning, 82 § i markanvändnings- och bygglagen)

Godkända tomtindelningar

Godkännande av tomtindelningen på den 5 kommundelen på Veikkola detaljplaneområde, en del av kvarter 53

Kommungeodeten har 6.5.2024 godkänt tomtindelningen på den 5 kommundelen på Veikkola detaljplaneområde, del av kvarter 53 (länk till beslut om godkännande 6.5.2024 § 12).

Ytterligare information:

Niklas Wickholm
markanvändningsingenjör
tel. 040 631 6478
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Otso Kärkkäinen
kommungeodet
tel. 040 126 9794
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi