Välj en sida
kirkkonummi

Belöningsreglementet

Belöningsreglementet (pdf)

Bildnings- och fritidsnämnden 2.12.2020 § 86

Kyrklätts kommun uppmärksammar årligen de bästa idrottarna, motionärerna, tränarna eller
andra inom idrottsfostran meriterade personer.

De bästa i varje serie utses

– idrottsman allmän serie
– idrottskvinna allmän serie
– handikappidrottare allmän eller annan serie
– idrottspojke 14-19 år
– idrottsflicka 14-19 år
– årets lag ej ålders- eller grenbegränsning
– årets motionär ej åldersbegränsning
– årets veteranidrottare 35-
– årets tränare, instruktör, domare och funktionär, ej ålders- eller grenbegränsning

De som belönas och andelar av totalanslaget för stipendier

Årets idrottsman 5 %
– idrottare i allmän serie

Årets idrottskvinna 5 %
– idrottare i allmän serie

Årets handikappidrottare 5 %
– idrottare, som bl.a. på grund av sitt handikapp har rätt
att delta i paralympics
samt via sitt specialförbund till FM- och
andra stortävlingar

Årets idrottspojke 10 %
– betydande framgång i de ungas åldersgrupp

Årets idrottsflicka 10 %
– betydande framgång i de ungas åldersgrupp

Årets lag 10 %
– betydande lagprestation (lag,
grupp, par e.d.)

Årets tränare, instruktör, domare,
funktionär 5 %

– förtjänstfull verksamhet som tränare, instruktör för individ, lag eller grupp
eller som domare eller föreningsfunktionär

Årets motionär utmärkelse
– förebildlig motionär

Årets veteranidrottare utmärkelse
– betydande framgång i tävlingar för personer över 35 år

Övriga som belönas

– resten dvs. ca 50 % fördelas på basis av prestationer av andra idrottare, närmast dem som
haft framgång i ungdomsserier

Grunder

1. Idrottaren kan representera vilken serie eller gren som helst

2. Den primära belöningsgrunden är medalj från olympiaden eller paralympics, VM-medalj,
EM-medalj, NM-medalj samt FM-medalj eller någon annan betydande nationell framgång. För
de ungas del beaktas och bedöms dessutom den kontinuerliga utvecklingen.

3. Idrottaren som uppmärksammas skall vara Kyrkslättsbo, men han eller hon kan enligt sin
gren/nivå representera också en förening från någon annan ort.

4. En enskild idrottares framgång i ett lag bedöms på basis av lagets nivå samt idrottarens
särskilda prestationer i laget. Sådana anses vara t.ex. lagets bästa skidåkare, bästa målskytt,
bästa försvarsspelare e.d.

5. Grunden för belöning av en tränare, instruktör, funktionär eller domare är en särskilt
förebildlig verksamhet bland unga, förtjänstfull tränings- eller handledningsverksamhet eller
ett långvarigt bakgrundsarbete för främjande av idrotts- och motionsverksamheten i Kyrkslätt.
Årligen kan 1–3 personer belönas.

6. Grunden för belöning av årets motionär är en särskild, betydande och förebildlig
livsinställning som visar hälsa, arbetsförmåga och ett positivt förhållande till motion samt
motionsutövning. Samma person kan få titeln som årets motionär endast en gång per fem år.

7. Skriftliga framställningar om idrottare, tränare osv. som skall belönas görs av den egna
idrottsföreningen, men också kommuninvånare kan göra framställningar. Kommuninvånare
kan ge ett förslag med motivering till årets motionär.

8. Idrottsnämnden beslutar årligen om stipendier och utmärkelser inom ramen för de av
kommunstyrelsen fastställda anslagen. Den årliga ansökningstiden kungörs så att den utgår
före utgången av december (år 2007 före utgången av januari).

9. Kyrkslättsbornas framgång i idrott bedöms och belönas enligt detta bidragsreglemente,
men särskilt stora framgångar kan tas till separat behandling. Idrottsnämnden beslutar då
själv om uppmärksammande inom ramen för sina anslag eller gör enligt prövning
framställningar om uppmärksammande till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Idrottsnämnden kan också av särskilda skäl låta bli att bevilja stipendium eller utmärkelse,
även om förutsättningarna beträffande resultat uppfylls.

10. Olli Mäki-priset beviljas för ett långvarigt, förtjänstfullt arbete för motion och idrott i
Kyrkslätt. Priset beviljas en person bara en gång och man kan också välja att inte bevilja det.
Man väljer den som belönas utgående från motiverade förslag som lämnats in på förhand.