Välj en sida
kirkkonummi

Studiestöd och skolresestöd

FPA beviljade stödformer för studier på andra stadiet 

För heltidsstudier på andra stadiet (gymnasium och yrkesskola) kan du ansöka om stöd för studierna från FPA. Stöd som beviljas för studier på andra stadiet är studiestöd, som inbegriper studiepenning och statsgaranit för studielån, samt skolresestöd.

Studiestöd

Studiepenning

När du fyllt 17 år kan du beviljas studiepenning från början av följande månad. 

Studiepenningens belopp påverkas av din ålder, ifall du bor hos en förälder eller självständigt, föräldrarnas inkomst, om du är gift och om du har barn. 

På FPA:s webbsidor hittar du mera information om studiepenningen, där kan du också räkna ut summan på det studiestöd du kan får (studiepenning och statsgaranti för studielån).

Statsgaranti för studielån

Studielånet är ett statsgaranterat lån som man måste betala tillbaka. Om FPA beviljar dig statsgaranti för studielån kan du ansöka om studielån hos den bank du själv väljer. 

För studier på andra stadiet kan du få statsgaranti för studielån även om du inte kan få studiepenning på grund av dina föräldrars inkomster.

Du kan också få statsgaranti för studielån om du är under 17 år och inte får studiepenning pga att du har rätt till barnbidrag. Du kan då får statsgaranti för studielån om du  inte bor hos dina föräldrar och dina föräldrars inkomster är sammanlagt under 61 000 euro per år.

 Läs mera om statsgaranti för studielån på FPA:s sidor.

 
Skolresestöd

Mikäli et kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin

Ifall du inte studerar inom ramen för den utvidgade läroplikten kan du få ett skolresestöd för gymnasie- eller yrkesstudier, som utbetalas av FPA. Du kan få skolresestöd om din skolresa är minst 10 kilometer i en riktning, kostnaderna för dina skolresor är över 54 euro i månaden (gäller inte Waltti-regiontrafik, skolskjuts eller eget färdsätt) och du gör minst 7 skolresor i en riktning per vecka.

Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den kortaste bilvägen är under 10 kilometer kan du inte få skolresestöd även om färdrutten är längre med buss.

Mera information om skolresestöd hittar du på FPA:s sidor och i FPA:s broschyr om skolresestöd.