Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Blanketter
kirkkonummi

Blanketter

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens blanketter:

Specialdiet

Länk till elektronisk blankett

Förskoleundervisning

Anmälan
Ansökan på papper (pdf) 
Bidrag för transport eller ledsagande till förskoleundervisning (länk)
Barn i förskoleundervisning har möjlighet till upprätthållande undervisning i sitt eget modersmål eller i främmande spårk som de lärt sig på annat håll, om det bildas en grupp bestående av elever i den grundläggande utbildningen. Ansökan görs på våren innan förskoleundervisningen börjar. (Länk till ansökan)
Anhållan om frånvaro från förskoleundervisning  (kommunal daghem)
Anhållan om frånvaro från förskoleundervisning (privat daghem)

Ansökan om inledande av skolgång ett år tidigare eller senare vad som bestämts (pdf)

Ansökan till småbarnspedagogiken

Elektronisk ansökan (länk)
Ansökan på papper (pdf)

Elektronisk utredning av rätt till småbarnspedagogik (länk)
Utredning av rätt till småbarnspedagogik (pdf)

Anmälan om förändring av vårdbehov inom den kommunala småbarnspedagogiken

Elektronisk blankett för anmälan om ändring av vårdbehov (kommunala daghem eller familjedagvård) (länk)
Blankett för ändring av vårdtid (pdf) lämnas in till kommunala daghemsföreståndaren / dagvårdschefen

Reservering av vårdtid

Länk till Päikky (Fungerar med följande webbläsare: Chrome, Mozilla och Safari)

Vårdplatsgaranti

Avtal om vårdplatsgaranti (pdf)
Enbart kommunala daghem.

Föräldraledighet

Anmälan om barns frånvaro under föräldraledighet

Faderskapsledighet

Barnets frånvaro under faderskapsledighet (pdf) lämnas in till daghemsföreståndaren/dagvårdsschefen

Uppsägning

Elektronisk uppsägning av plats i kommunal klubb, småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (länk)

Avgifter

Elektronisk inkomstutredningsblankett (länk)
Inkomsutredningsblankett (pdf)
Elektronisk ansökan om betalningsförbindelse  (länk)
Ansökan om betalningsförbindelse för dagvård pdf

Att framställa anmärkning om den småbarnspedagogiska verksamheten

Anmärkning om småbarnspedagogisk verksamhet (.docx)

Ändring av småbarnspedagogiktid

Ändringsblankett för småbarnspedagogik (PDF) (kommunala daghem eller familjedagvård)

Servicesedel

Elektronisk ansökan om servicesedel (länk)
Ansökan om servicesedel (pdf) 
Elektronisk inkomsturedningsblankett för servicesedel till privat daghemsvård (länk)
Inkomstutredingsblankett för servicesedel för privat daghemsvård (pdf)

Regelbok för servicesedel inom småbarnspedagogiken 1.1.2024

Blanketter för serviceproducenter

Ansökan om att bli servicesedelproducent (pdf)
Verksamhetsplan (pdf) 
Länk för rapportering av information(länk)

Tillfällig småbarnspedagogik

Avtalsblankett för tillfällig vård (pdf)

Ansökan om forskningstillstånd

Ansökan om forskningstillstånd (pdf)