Välj en sida

Förhistorisk tid

Stenåldern

Efter istiden, för ca 9000 år sedan, anlände de första invånarna till detta område. Strandlinjen låg då mycket högre än nuförtiden och havsstranden fanns i norra Kyrkslätt. De första invånarna var fiskare och jägare.

Isbillen av ben, ett verktyg av älgben upphittat i Kauhala i Kyrkslätt, är uppenbarligen åtminstone 9000 år gammal och ett av de äldsta benföremålen som har upphittats i Finland. I norra delarna av Kyrkslätt har man funnit tiotals stenåldersboplatser.

Hällmålningarna på strandklipporna vid Hvitträsk och Juusjärvi är några av de intressantaste fynden från förhistorisk tid i Kyrkslätt. Kom ihåg att målningarna är belägna på privatområde och att man inte kan besöka dem utan tillstånd av markägaren.

Bronsåldern och järnåldern

Gravrösen uppförda av invånare under bronsåldern 1500-500 fKr och järnåldern 500 fKr-1200 eKr finns på höga klippor särskilt vid den forntida vattenleden från Esboviken till Strömsby samt på Porkala udd. Röset på toppen av Kasaberget i Strömsby har undersökts i slutet av 1800-talet och där har hittats bl.a. en dolk eller ett svärd i brons. Namnet Kasaberget antyder att där fordom har bränts också vårdkasar.