Välj en sida
kirkkonummi

Förhistorisk tid

Stenåldern

Efter istiden, för ca 9000 år sedan, anlände de första invånarna till detta område. Strandlinjen låg då mycket högre än nuförtiden och havsstranden fanns i norra Kyrkslätt. De första invånarna var fiskare och jägare.

Isbillen av ben, ett verktyg av älgben upphittat i Kauhala i Kyrkslätt, är uppenbarligen åtminstone 9000 år gammal och ett av de äldsta benföremålen som har upphittats i Finland. I norra delarna av Kyrkslätt har man funnit tiotals stenåldersboplatser.

Hällmålningarna på strandklipporna vid Hvitträsk och Juusjärvi är några av de intressantaste fynden från förhistorisk tid i Kyrkslätt. Kom ihåg att målningarna är belägna på privatområde och att man inte kan besöka dem utan tillstånd av markägaren.

Bronsåldern och järnåldern

Gravrösen uppförda av invånare under bronsåldern 1500-500 fKr och järnåldern 500 fKr-1200 eKr finns på höga klippor särskilt vid den forntida vattenleden från Esboviken till Strömsby samt på Porkala udd. Röset på toppen av Kasaberget i Strömsby har undersökts i slutet av 1800-talet och där har hittats bl.a. en dolk eller ett svärd i brons. Namnet Kasaberget antyder att där fordom har bränts också vårdkasar.