Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Information om Kyrkslätt / Information om ekonomin / Verksamhetsbidrag
kirkkonummi

Verksamhetsbidrag

Organen inom kommunen kan inom ramen för sina regler och anslag bevilja bidrag till föreningar och sammanslutningar inom sitt verksamhetsområde. Om ansökningstiderna för bidragen informeras separat. Ansökningar som inkommit utanför ansökningstiderna beaktas inte.

Ansökningarna sänds i första hand med den elektroniska blanketten. Alla ansökningsblanketter kan vid behov fås även som pappersversion på kommunens servicekontor. Pappersansökan kan lämnas in på kommunens servicekontor eller skickas per post till adressen

Kyrkslätts kommun, registraturen
PB 20
02401 Kyrkslätt.

Andra bidrag som kommunen beviljar är:

  • Bidrag för iståndsättning av FBK-hus

Närmare information om bidragen ges på sidorna för de olika bidragen och av den sektor som beviljar bidraget.