Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Skolorna / Finskspråkiga grundskolor
kirkkonummi

Finskspråkiga grundskolor

Det finns 11 finskspråkiga grundskolor i Kyrkslätt.

Kyrkslätt är för den grundläggande finskspråkiga grundläggande utbildningens del indelat i tre elevupptagningsområden: Centrum, Masaby och Veikkola. Elevens närskola fastställs på basis av dessa. Den skolbyggnad som finns närmast hemmet är inte nödvändigtvis barnets närskola. Närskolan finns oftast på promenadavstånd. Vid behov beviljas eleven skolskjuts, som vårdnadshavarna ska ansöka om separat.

Skolnätet är planerat så att nästan alla elever kan studera hela sin grundskoletid i närskolan på det egna bostadsområdet. Ifall eleven går i en enhetsskola med klasserna 1 – 9 behöver man inte byta skola då man börjar på årskurs 7.