Välj en sida
kirkkonummi

Ansökningstid och säsongernas längd

Ansökningstid

Regelbundna turer:

 • Ledigförklaras senast vecka 9.
 • Besluten skickas till de sökande senast 30.4.
 • De som beviljats turer ska senast vecka 32 avboka de turer som blir oanvända.

Sommarturer:

 • Ledigförklaras senast vecka 49.
 • Besluten skickas till de sökande senast 31.1.
 • De som beviljats turer ska senast vecka 18 avboka de turer som blir oanvända.

Säsongernas längd

Sommarsäsong:

 • Juni från och med vecka 23 och de två (2) första veckorna i augusti. 

Regelbundna turer (höst-vår):

 • Höstsäsongen: måndagen veckan efter skolstart – vecka 50.
 • Vårsäsongen: vecka 2 – vecka 20.

Turer som kan reserveras:

 • Vardagsturer måndag–fredag kl. 16.00/17.00–21.45/22.00
 • Veckoslutsturer lördag–söndag kl. 8.00–21.45/22.00 Veckosluten står också till föreningars förfogande för turneringar och evenemang.