Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Sepänkannaksen päiväkoti
kirkkonummi

Sepänkannaksen päiväkoti

Vårt daghem

Vårt daghem erbjuder småbarnspedagogik. Sepänkannaksen päiväkoti verkar i en år 2016 färdigställd byggnad i södra Kyrkslätt. Förskoleundervisning på området erbjuds i Kantvikin päiväkoti.

Vår verksamhet

I Sepänkannaksen päiväkoti får barnet tillbringa sin dag i en trivsam och lugn miljö. De nya ljusa rummen, en stor mångsidig gård och den omgivande naturen lockar barnet att leka, röra på sig och lära sig. Utflykter till de närliggande skogarna och parkerna hör till vår regelbundna verksamhet. Vi bearbetar lekomgivningen regelbundet tillsammans med barnen.

Den sociala gemenskapen och att alla medlemmar i gemenskapen mår bra är viktigt för oss. I samarbete med familjerna skapar vi en god och trygg vardag. Vi ordnar aktiva evenemang för barnen och familjerna flera gånger i året. Vårt daghem har en aktiv föräldrakommitté. Du hittar information om dess verksamhet på våra sidor på peda.net.

Sepänkannaksen päiväkoti har beviljats Grön Flagg för verksamhet enligt hållbar utveckling i december 2020. Rådet Kierrätyskamut som består av barn och pedagoger planerar och organiserar verksamhet som främjar hållbar utveckling för alla på daghemmet. i berättar mera om programmet Grön Flagg på daghemmets officiella pedanet-sidor.  

För varje barn i vårt daghem skapas en egen digital portfolio på den elektroniska plattformen Peda.net tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. På plattformen Peda.net synliggörs barnets lärande, uppväxt och utveckling samt gruppernas pedagogiska verksamhet.

Vi deltar i programmet Liikkuva varhaiskasvatus.

Gruppernas kontaktuppgifter

Timanttitoukat040 126 9336 
Tupsukorvat040 126 9616 
Kuparikertut040 126 9434 
Hopeakalat040 126 9627 
Kultakurret040 126 9366 

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Smedsbackagränden 2
02480 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Kaisa Kaarre
050 577 4698

Vice föreståndare:
Johanna af Björksten
p. 040 126 9836

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Saara Virkajärvi-Pohja
040 126 9874

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471