Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Planläggning / Regionalt samarbete
kirkkonummi

Regionalt samarbete

KUUMA-regionen

KUUMA-regionen utgörs av tio kranskommuner i huvudstadsregionen. Utöver Kyrkslätt hör Borgnäs, Hyvinge, Kervo,  Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis till KUUMA-kommunerna. I enlighet med KUUMA-verksamhetsplanen organiserar kommunerna sitt samarbete. Ordförandeskapet växlar årligen mellan kommunerna.

KUUMA-direktionen leder och utvecklar kommunernas samarbete, godkänner bl.a. utlåtanden och avtal samt representerar KUUMA-kommunerna till exempel vid Helsingforsregionens samarbetsmöten där man beslutar bl.a. om att föra vidare MBT-projektet. Direktionen bildas av ordförandena för kommunernas fullmäktigeförsamlingar och styrelser. Regionens stads- och kommundirektörer samt samarbetsdirektören för KUUMA bildar KUUMA-kommissionen som ansvarar bl.a. för beredning och föredragande av ärenden samt verkställande och uppföljning av direktionens beslut.


Samarbete om markanvändning, boende och trafik (MBT)

Avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) är avtal som staten ingår med de största stadsregionerna. Med dessa avtal stöder man dels samarbetet mellan kommunerna i en stadsregion, dels samarbetet mellan kommunerna och staten. I avtalen ställs det upp mål och konkreta åtgärder för utvecklingen av bostadsproduktionen under de närmaste åren och för utvecklingen av en hållbar samhällsstruktur och ett hållbart transportsystem. Avtal har ingåtts sedan 2011, och de har utgjort ett effektivt verktyg när det gäller att utveckla stadsregionerna tillsammans på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det gör det lättare att göra upp långtgående planer för utveckling av samhällsstrukturen och genomföra stora trafikinvesteringar.


Nylands förbund

Nylandsplanen 2050

Nylandsplanen 2050 omfattar nästan hela Nyland. Planen tar tidsmässigt sikte på år 2050, det vill säga planen berättar hurdan regionstruktur vi strävar efter i landskapet före 2050. Planens huvudmål är:

  • Styra tillväxten på ett hållbart sätt och skapa en balans mellan regionerna
  • Svara på klimatförändringen och en hållbar användning av naturen och dess tillgångar
  • Ökning av välbefinnandet och områdets dragningskraft
  • Hållbar konkurrenskraft.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (ELY)


Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)