Välj en sida
kirkkonummi

Idrottslinjen

För att ta i beaktande elever som aktivt och målinriktat tränar och idrottar ordnar man i alla Kyrkslätts fyra enhetsskolor (Jokirinteen, Nissnikun och Veikkolan koulu samt Winellska skolan) en idrottslinje för eleverna i årskurserna 7–9.
På idrottslinjerna i enhetsskolorna erbjuds, likt huvudstadsregionens Urhea-nätverk för de högre årskurserna, tidsmässigt möjlighet för fysik-, gren- eller individträning inom ramen för elevens läsordning, och under skoldagen erbjuds undervisning med Kasva Urheilijaksi-studieinnehåll (idrotts- och teoriundervisning).
Träningar ordnas i samarbete med områdets idrottsföreningar och träningarna är en del av samarbetsföreningarnas idrottares träningsvecka.
Idrottsföreningarnas tränare och gymnastiklärarna ansvarar för träningen.

Under skoldagar hålls nätverkets gemensamma träningsdagar tisdag morgon och onsdag eftermiddag.

För de elever som antas till idrottslinjen placeras den grundläggande utbildningens lektioner vid andra tider under skoldagen och de övriga skoldagarnas längd varierar enligt det. De gula träningstiderna hör alltså inte till skoltid. Till elevens skoldag hör, utöver träningstiderna i kalendern ovan, också den normala gymnastikundervisningen inom den grundläggande utbildningen (obligatoriska gymnastiklektioner) och valbara gymnastiklektioner som eleven har valt. En elev som antas till idrottslinjen deltar också i tillvalsämneskursen Kasva Urheilijaksi (”Utvecklas till idrottare”). Idrottslinjen påverkar möjligheten till valet av språkutbudet. Valet gäller årskurserna 7–9.

Ansökan
I ansökningsskedet ska varje elev som söker till idrottslinjen:

  • fylla i en personligt motiverad ansökan till idrottslinjen; på ansökningsblanketten kommer även föräldrarnas underskrift för godkännande och förbindelse till deltagandet
  • lämna in ett utlåtande av den egna idrottsföreningen eller tränare lämna in eventuella övriga rekommendationer.
  • Vid ansökningsskedet måste elevens vitsord i gymnastik vara minst 9.

Ansökan innehåller två olika formulär:

  • registreringen görs på vårdnadshavarens Wilma med blanketten under fliken Ansökningar och beslut.

Obs! Om du inte bor i Kyrkslätt, behöver du inte fylla i Wilma-blanketten.

De elever som blir antagna till idrottslinjen undertecknar Idrottsakademin URHEA:s idrottaravtal. Avtalet undertecknas i samband med inledningstillfället för de antagna till idrottslinjen.

Ansökningstid för idrottslinje är 15.11-15.12.2023. Försenade ansökningar samt bilagor kommer inte att godtas.

Läs mer om Urhea-programmet (endast på finska)

Tränarens rekommendation 2024 – bilaga till ansökan

Idrottaravtal – Winellska skolan

Kontaktperson:

Pontus Kiihamäki

förnamn.efternamn@kyrkslatt.fi