Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslättsäventyr – Porkkala udd

STAMP, STAMP! Vi hör stampet på bergen under våra fötter.

Vi rör oss med låg effektivitet. Vi behöver laddning.

Några stamp senare: Vi sitter kring lägerelden.

Den söta, heta kakaon är full av energi.

De höga bergen, havsvyerna och väl underhållna eldstäderna på Porkala udd bjuder in friluftsentusiaster till det gröna. Ståtliga berg, vresiga tallar, otaliga fågelarter och anslående havsvyer är typiska observationer på Porkala udd. Det finns kokskjul alldeles i närheten av parkeringsplatserna och på så sätt är friluftsliv möjligt också för barnfamiljer. Det är tillåtet att göra upp eld endast i separat anvisade byggda eldstäder. Vid risk för skogs- och gräsbränder får man göra upp eld endast i kokskjul. Objektet passar också för vinterutflykter eftersom vägarna och parkeringsområdena på området plogas på vintern.  sin.

Dragets stig (2,1 km)

Dragets stig börjar i norra delen av Porkala udd och för väster om Telegrafberget.  Det är lätt att ta sig fram längs rutten (inget vinterunderhåll) och längs med rutten finns flera kokskjul och torrtoaletter. Havsutsikt och gravrösen från bronsåldern hör till sevärdheterna längs Dragets stig.

Parkering: Tullandsvägen 38, 02480 Kyrkslätt (läge på kartan)

Rutt: Ruttmarkeringen är röd. Slutet av rutten är gemensam med Telebergets slinga (gula märken).

Eldstäder och toaletter: Längs rutten finns kokskjulen och torrtoaletterna vid Tiira, Koskelo och Lokki och eldstaden och torrtoaletten vid Haahka.

Tillgänglighet: Objektet är inte lättillgängligt.

Telebergets slinga (2,2 km)

Telebergets slinga är en lättframkomlig ringled som löper runt Telegrafberget (inget vinterunderhåll). Man kan börja rutten från tre olika parkeringsområden och längs rutten finns flera kokskjul och torrtoaletter. Slingans sevärdhet är flera utsiktsplatser över havet. Det är möjligt att kombinera rutten med Dragets stig eller Pampskatans tripp.

Parkering:   

Rutt: Rutten är märkt med gult. Pampskatans tripp och Dragets stig är märkta med rött.

Eldstäder och toaletter: Längs vägen finns kokskjul och torrtoalett vid Lokki, eldplats och torrtoalett vid Haahka och tillgänglig torrtoalett vid Haahka.

Tillgänglighet: I närheten av parkeringsplatsen vid Haahka finns en tillgänglig utsiktsplatå dit man kommer längs vägen. Den ligger cirka 100 meter från parkeringsplatsen. I närheten av parkeringsplatsen finns också en tillgänglig toalett. Eldplatsen Haahka är inte i sig tillgänglig.

Pampskatans tripp (1,4 km)

Pampskatans tripp leder vandraren till Porkala udds sydligaste del, Pampskatan, varifrån avståndet till Estlands norra kust är endast 36 kilometer (inget vinterunderhåll). Terrängen är lättframkomlig med undantag för stigningen i den södra ändan av rutten. Längs rutten finns flera kokskjul och torrtoaletter. Från uddens spets kan man beundra den fantastiska havsutsikten.

Parkering: Tullandsvägen 187, 02480 Kyrkslätt (läge på kartan)

Rutt: Ruttmarkeringen är röd.

Eldstäder och toaletter: I ruttens sydliga ända ligger ett kokskjul, torrtoalett och eldplats vid Merikotka.

Tillgänglighet: Objektet är inte lättillgängligt.

Lek

Fotografen:

Gör olika ramar med din kropp och titta genom ramen. Vad ser du på fotot? Du kan göra en ram till exempel med fingrarna, armarna eller genom att titta bakåt mellan benen. Vad syns på den vuxnas foto? Och på barnets? Det är viktigt att den vuxna ställer sig på barnets nivå för att titta.

Tips: Du kan ta ett riktigt foto av vyn genom ramen. Varför ville du fotografera just den här vyn?