Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Gymnasierna och yrkesutbildningen / Att studera på andra stadiet / Studerandehälsovård
kirkkonummi

Studerandehälsovård

Studerandehälsovårdens tjänster är avsedda för de som studerar vid en yrkesläroanstalt samt för gymnasieelever.


Studerandehälsovårdens tjänster erbjuds i gymnasier och yrkesläroanstalter när studierna pågår oavbrutet i minst två månader.

Under första studieåret har du möjlighet till en hälsokontroll som utförs av en hälsovårdare. Möjlighet till läkarundersökning har du under första eller andra studieåret. I fråga om personer med uppbådålder utför hälsovårdaren och läkare en förhandshälsoundersökning inom studenthälsovården.

I hälsokontrollen fäster man särskild uppmärksamhet vid rusmedel, sexuell hälsa, psykosocialt välmående och framskridande av studier. Studenthälsovårdens mål är att öka färdigheter i anslutning till livskontrollen och stöda hälsosamma levnadsvanor i vardagen.

Till studenthälsovården hör också ordnande av sjukvårdstjänster. Hälsovårdarna träffar de studerande i mån av möjlighet vid sjukmottagningen, men du kan också bli hänvisad till hälsostationens mottagning för vård av sjukdom.

Försök med gratis preventivmedel för personer under 25 år

Kyrkslätts gymnasium

Gesterbybågen 3,

02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare

Antonina Carlberg

040-1269145

Yrkesläroanstalt Omnia

Bäckvägen 6, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare

Kääriäinen Sirpa

050-310 7063

Porkkalan lukio

Kyrkstallsvägen 6,

02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare

Heikurainen Tiina

050-4141286