Välj en sida
kirkkonummi

Veikkola område 12

Tillträdessyn av gatuområde i Veikkola

Enligt 95 § i markanvändnings- och bygglagen kan kommunen ta ett gatuområde i detaljplanen i sin besittning när inlösningsförfarande som gäller marken har anhängiggjorts. Kommunen har ansökt om inlösningsförrättning och gatuområdet kan tas i besittning.

Tidpunkt: onsdag 19.6.2024 kl. 8.30

Plats: Vid ända av Takkumäkivägen, Veikkola

Gatuområdet som tas i besittning omfattar Plöjarvägen, Plöjarbrinken, Takkumäkivägen och Mellanvägen. Området som tas i besittning utmärks med pålar före tillträdessynen. Vid synen dokumenteras konstruktioner och växtlighet som ingår i gatuområdet.

Se bifogade kartor över gatuområdena som tas i besittning.