Välj en sida
kirkkonummi

Ragvalds, titthålsutställning

I Ragvalds ladugård finns två tavlor från väggarna i en nedriven byggnad från Porkala arrendetid. Man kan se målningarna genom att kika in genom titthålen i ladugårdens fönster.