Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslätts Kulturkompassen

Kulturkompassen är Kyrkslätts gemensamma plan för kulturfostran för småbarnspedagogiken och undervisningen. Syftet är att erbjuda jämlik kultur-, konst- och kulturarvsfostran som en del av undervisningen på daghem och skolor. Kulturkompassen gör kulturfostran planmässig, jämställd och målinriktad. Programmet för kulturfostran stöder genomförande av läroplanen både för grundläggande utbildning och för småbarnspedagogik. Innehållet utformas av Kyrkslätts eget kulturutbud och kulturarv.  

Kulturkompassen ger varje barn rätt att delta i kultur och konst

Kyrkslätts Kulturkompass är indelad i fyra olika teman: ”Barnets och den ungas egna möjligheter till skapade aktivitet och att skapa kultur”, ”Konst- och kulturupplevelser som en del av undervisningen”, ”Mångformiga Kyrkslätt genom tiderna” och ”Kulturens övriga dimensioner”. Temana skapar ramar för innehållet i planen för kulturfostran.

Innehållet i planen för kulturfostran är planerat enligt åldersnivå, och programmet är gratis för skolorna. Innehållet i Kulturkompassen utvecklas konstant tillsammans med kultur- och konstpedagogiska sakkunniga samt lärare och småbarnspedagoger. Noggrannare Kulturkompass-program bekräftas årligen.

Vi låter god praxis och goda erfarenheter cirkulera och bli tillämpade!

Frågor om kompassen:

Elsi Haaparinne, kulturproducent

kulttuurikompassi@kirkkonummi.fi


Innehållet i kulturläroplan:

SMÅBARNSPEDAGOGIK

1.-3. KLASSER

4.-6. KLASSER

7.-9. KLASSER

ANDRA STADIET

Kontaktuppgifter

Kyrkslätts kulturtjänster

kulttuurikompassi@kirkkonummi.fi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Materialen

Kyrkslätts kulturkompassen kartläggning

Läs mera om kulturläroplan på Lastenkulttuuri.fi