Välj en sida
kirkkonummi

Villakultur

Trafikens utveckling har kraftigt påverkat hela Kyrkslätts utveckling sedan slutet av 1800-talet. Ångbåtstrafiken i slutet av 1800-talet förde med sig villabebyggelse särskilt till Bobäck, Masaby och skärgården. Jugendvillorna från sekelskiftet präglar fortfarande området mellan Esboviken och Vitträsk.

Den mest kända av dessa villor, Hvitträsk, är nuförtiden museum. Majvik rymmer ett hotell och Hvittorp är utbildningscenter. Mindre känt är att Robert Kajanus lät bygga en ståtlig stockvilla i Obbnäs. Villan har utplånats, men kvar finns en säregen bastu som fanns vid villan. Den av gråsten murade runda bastun finns fortfarande kvar på Obbnäs garnisonsområde.

När järnvägen från Helsingfors till Karis och Åbo byggdes i början på 1900-talet skapades små tätorter i Masaby, Bobäck och Jorvas. Från dem kunde man pendla till arbetet i huvudstadsregionen. Med banan kom stenarbetare och villabyggena förde med sig arbete för timmermän. Snabba transporter utvidgade området för marknadsföringen av jordbruks- och trädgårdsodlingsprodukter. Också småindustrin staddes i utveckling.