Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Kyrkslätts Vatten / Vanliga frågor
kirkkonummi

Vanliga frågor

På denna sida hittar du svar på eventuella problemsituationer och på andra frågor som gäller Kyrkslätts Vattens service.

Det kommer inget vatten, vad gör jag?

  • Kontrollera med servicebolaget eller disponenten om störningen i vattendistributionen beror på reparationsarbete som görs i din fastighet.
  • Kontrollera om avbrottet eller störningen syns på Kyrkslätts Vattens störningskarta: https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi
  • Om det är fråga om ett avbrott i det varma vattnet, ta kontakt med fastighetsskötseln eller fjärrvärmebolaget. Kyrkslätts Vatten ansvarar inte för uppvärmningen av bruksvattnet eller störningar i distributionen av hett vatten.
  • Ifall saken ännu är oklar, ring felanmälningsjouren (24 h) 09 2967 2275 (Obs. inga meddelanden).

Varför är vattnet grått?

Den gråa färgen eller porlandet beror i allmänhet på luftbubblor i vattnet då det kommit luft i vattnet t.ex. i samband med anslutningsarbeten. Fenomenet är ofarligt och vattnet blir fort klart då det får stå i ett kärl. Det kan ta länge för luftbubblorna att försvinna från vattenledningsnätet. Hett vatten är nästan alltid grumligt.

Varför är vattnet brunt ibland?

Det beror oftast på att järn- och manganavlagringarna lossnar antingen i det allmänna vattenledningsnätet eller i fastighetens eget nät. Avlagringar kan lossna då vattnets strömningsriktning tillfälligt ändrat till exempel på grund av reparations- eller ändringsarbeten. Störningen i vattenkvaliteten försvinner oftast genom att man låter vattnet rinna. Ring felanmälningsjouren (24 h) 09 2967 2275 om störningen blir långvarig. Obs. inga meddelanden.

Sådant vatten är i allmänhet inte farligt för hälsan men det lönar sig att låta bli att dricka det tills olägenheten försvinner. Vattnet kan dock färga tvätt och vattenarmaturer.

Jag lade märke till ett söndrigt brunnslock på skolgården, vad gör jag?

Ring felanmälningsjouren (24 h) 09 2967 2275. Obs. inga meddelanden.

Jag klarar inte av att betala vattenräkningen på förfallodagen.

Kontakta Kyrkslätts Vattens kundservice i god tid före förfallodagen och kom överens om nytt betalningsdatum, så undviker du påminnelseavgifterna

Vattenräkningen är mycket större än jag väntade mig, vad ska jag göra?

Fundera först på, om det finns en logisk förklaring till ökningen av vattenkonsumtionen eller om det kan förekomma ett större eller mindre läckage på din fastighet. Droppar någon kran, porlar WC-stolen?  När vattenförbrukningen är noll, skall även vattenmätaren stå stilla. Observera att skicket på och underhållet av vatten- och avloppssystemet på fastigheten alltid är på fastighetsägarens ansvar.


Om du inte hittar någon orsak, kan du kontakta Kyrkslätts Vattens kundservice.

Jag har undertecknat anslutningsavtalet. När kommer det vatten från kranen? 

När avtalet är undertecknat, ska kunden ännu beställa det egentliga anslutningsarbetet på blanketten som finns på Kyrkslätts vattens webbplats. Om anslutningsavtalet är i skick och alla handlingar som krävs (se anslutning) har skickats in, ringer Kyrkslätts vattens installatör kunden inom cirka en vecka, då arbetsbeställningen är gjord. Under samtalet kommer man överens om en tidpunkt då anslutningsarbetet utförs. Det kommer vatten från kranen samma dag som installatören anslutit fastigheten till nätet.

Anslutningsarbetet får man inte göra själv och inte låta någon annan än Kyrkslätts vatten göra. Anslutningsarbetet faktureras i enlighet med prislistan över serviceavgifter. Kunden svarar för jordbyggnadsarbeten som krävs för anslutningsarbetet samt för anskaffning och installation av tomtledning.

Mätarbytet kunde inte göras, eftersom ventilerna tydligen ska bytas. Varför bytte inte Kyrkslätts vattens installatör dem på samma gång? 

Enligt vattenförsörjningsverkets allmänna avtalsvillkor är fastighetens vatten- och avloppsutrustning och underhållet av den i sin helhet på fastighetsägarens ansvar. Underhållen utrustning håller för normala serviceåtgärder, såsom mätarbyte.

Kyrkslätts vatten erbjuder inga tjänster som konkurrerar med företagsverksamhet, och kan därför inte utföra service på kundens utrustning.

Vilka saker i vatten- och avloppsfrågor hör till fastighetens ansvar? Var går ansvarsgränsen för ägaren och Kyrkslätts vatten?  

Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens hela vatten- och avloppsutrustning, dess underhåll och funktion ända till anslutningspunkten. Till exempel läckage som sker på fastigheten och kostnader som förorsakas av läckagen är alltid på fastighetens eget ansvar. Redan därför lönar det sig att följa med siffrorna på vattenmätaren!

Vattenmätaren är ändå Kyrkslätts vattens egendom, som Kyrkslätts vatten vid behov måste komma åt för att serva och byta. Ventilerna på var sida om vattenmätaren hör redan till fastighetsägaren.

Ansvaren har fastställts i Vattenförsörjningsverkets allmänna avtalsvillkor som skickats till alla Kyrkslätts vattens kunder, och som kan läsas på Kyrkslätts vattens webbplats.

BILD: I anslutningspunkten ansluter tomtledningen till Kyrkslätts vattens vattenledning och tomtavloppet till Kyrkslätts vattens avlopp.

Kyrkslätts Vatten är kommunens affärsverk som levererar inom sitt verksamhetsområde hushållsvatten för sina kunder och leder avloppsvattnet för rening. Tjänsterna betalas med vattenavgifter.

I störningssituationer
(vattenledningsläckage, vattenavbrott, avvikande vattenkvalitet m.m.) ring alltid journumret för felmeddelanden (24h) 09 2967 2275 (Obs. Inga meddelanden)
Vattenförsörjningens lägeskarta

Kundtjänst
e-post vesi@kirkkonummi.fi
fakturering vesimittari@kirkkonummi.fi
tel 09 2967 2179 må-to 9-11 o.12-14