Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Ansökan, avgifter och uppsägning / Avgifter / Befrielse från eller sänkning av klientavgift
kirkkonummi

Befrielse från eller sänkning av klientavgift

En familj kan på ansökan beviljas en sänkning eller befrielse från klientavgiften för småbarnspedagogik på basis av underhållsskyldighet, utkomstförutsättningar eller vårdsynpunkter. Sänkning av avgift av ovannämnda orsaker baserar sig på förordande av en socialarbetare. Förordnandet kan lämnas in som bilaga till ansökan till småbarnspedagogik eller om barnet redan deltar i småbarnspedagogik till servicesekreteraren (Kyrkslätts kommun, bildnings- och fritidssektorn / Småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt).

Tilläggsinformation fås av kundservicesekreterare:

Susanna Whitaker
Tiina Vehmanen

E-post:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi