Välj en sida
kirkkonummi

Mössö stranddetaljplan

Situation: Lagakraftvunnen (28.4.2023)

Planeringsområdet ligger på ön Mössö vid Porkala udds östra strand på fastigheten 257-402-1-120 (Mössö). Avståndet från området till Kyrkslätts kommuncentrum är ca 16 km. Planeringsområdet är ca 35,5 ha, av vilket ca 17 ha är markområde. Det finns ingen fast förbindelse till ön Mössö.

Markägarens mål är att utveckla området och de fritidsbyggnader som finns där, av vilka en del i nuläget är rätt anspråkslösa kojor samt förbättra deras användbarhet genom att utöka byggrätten. Syftet är inte att anvisa nya byggplatser eller åretruntboende på området. 


Godkännande av planen

Beslut: Mössö, uppgörande av stranddetaljplan, godkännande av stranddetaljplanen enligt MBL 52 §

Kommunfullmäktige 6.3.2023 § 15 

Kommunstyrelsen 6.2.2023 § 39

Samhällstekniska nämnden 26.01.2023 § 15  

Lagakraftvunnen 28.4.2023, planekarta 3474

 planekarta 3474


           

Förslagsskede

Beslut: Mössö, utarbetande av stranddetaljplan (projektnr 24400), offentlig framläggning av förslaget till stranddetaljplan enligt MBL 65 § och MBF 27 § 24.1. – 25.2.2022
Kommunstyrelsen 29.11.2021 § 538

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagningar ons 9.2.2022 kl. 13–16 och ti 15.2.2022 kl. 9-12. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren seppo.makinen@kirkkonummi.fi eller tfn 040 538 9587.

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden.

En presentationsvideo om planförslage, berättelse på svenska, u.15 minuter

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587